Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Γραφτηκε το 1920 αλλά δεν μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: